Núm. 27: Juny 2023

					Veure Núm. 27: Juny 2023

Dossier: La terminologia de la Intel·ligència Artificial
Semblança: Juan-Carlos Sager (1929-2021)

Fe d'errates: A l’article Les Tertúlies Terminològiques de RITerm: un espai de debat sobre terminologia es diu que el grup de recerca TERMISUL de la Universitat Federal de Rio Grande do Sul es va crear l’any 1999, i ha de dir que 1990.

Publicat: 2023-06-29

Semblança: Juan-Carlos Sager (1929-2021)