Avaluadors de l'any anterior

Revisors de l'any 2022

Anna Aguilar Amat, Universitat Autònoma de Barcelona

Salvador Alegret, Institut d'Estudis Catalans

Fulinag Chang, Beijing Foreign Studies University

Maria Josep Cuenca, Universitat de València i Institut d'Estudis Catalans

Ona Domènech, Universitat Oberta de Catalunya

Rosa Estopà, Universitat Pompeu Fabra

Alba Milà, Universitat Pompeu Fabra

Sònia Oliver, Universitat Autònoma de Barcelona

Joan Rebagliato, TERMCAT

Elisabet Solé, Universitat de Barcelona

Chelo Vargas, Universitat d'Alacant

Yingfeng Xu, Universitat Pompeu Fabra / Confucio

Igone Zabala, Universitat del País Basc