Informació per als bibliotecaris/àries

Encoratgem les biblioteques de recerca a incloure aquesta revista en la seva llista de publicacions electròniques. Aquest sistema de publicació de codi obert també és adequat per a les biblioteques universitàries com a suport per a les obres creades pels membres de les facultats associades (vegeu Open Journal Systems).

A més de la versió electrònica gratuïta, es publiquen exemplars en paper sota l'ISBN 2013-6692. Si les biblioteques desitgen rebre exemplars impresos poden gestionar una subscripció a terminalia@iec.cat.