Política de difusió de continguts i bibliografia

La Societat Catalana de Terminologia (SCATERM) anuncia la publicació de cada número de la revista, per correu electrònic, als seus socis, a les seccions de l'Institut d'Estudis Catalans i a les altres societats filials. A més, publica la notícia de l'aparició de cada número a la seva web i al seu compte de Twitter @scaterm. En aquesta difusió s'inclou la informació de cada article de totes les seccions el número.

L'Institut d'Estudis Catalans anuncia la publicació de cada número de la revista en les notícies de la seva web, en el butlletí mensual i al seu compte de Twitter @iec. També publica el sumari de cada número a l'Hemeroteca Científica Catalana, al portal de Revistes Catalanes en Accés Obert (RACO) i al portal Dialnet.

Els editors de Terminàlia envien informació sobre la publicació de cada número de la revista, amb indicació del sumari, i les crides d'articles a diverses llistes de distribució, xarxes i associacions nacionals i internacionals, entre les quals destaquem l'Asociación Europea de Lenguas para fines específicos (AELFE), l' European Association for Terminology (EAFT)REALITER Xarxa Panllatina de Terminologia, i RITERM Red Iberoamericana de Terminología.

Terminàlia anima els autors a difondre els seus treballs publicats a través de les seves llistes de contactes (correu electrònic), xarxes socials (Facebook, Twitter, Linkedin), repositoris institucionals d'universitats i centres de recerca, i butlletins o llistes de difusió de xarxes i associacions científiques.

Per afavorir les citacions i l'intercanvi d'informació, tal com s'indica a les Indicacions per a l'autor/a, Terminàlia demana als autors que segueixin l'estàndard APA en la bibliografia i que no utilitzin ni inicials ni abreviatures en els noms dels autors i de les institucions citats.