Autors lliures de càrregues

Aquesta revista no cobra càrregues als autors ni per al processament dels articles (APC) ni per a la seva publicació.