Obertura de l'equip editorial

El 77% dels membres del Consell de Redacció són externs a la institució editora. Els membres del Consell de Redacció adscrits a institucions d'altres països (grau d'internacionalització) és del 31 %.

El 80% dels membres del Consell Científic són externs a la institució editora. Els membres del Consell Científic adscrits a institucions d'altres països (grau d'internacionalització) és del 50 %.

El 71% dels membres del Consell Assessor són externs a la institució editora i de caràcter internacional.