Descripció i classificació: les unitats terminològiques metafòriques en els mercats de flors tallades

Autors/ores

Paraules clau:

terminologia metafòrica, normalització terminològica per al comerç internacional, flor tallada, xinès, espanyol

Resum

El desenvolupament de la indústria floral ha assolit una notorietat considerable com a sector emergent en l’àmbit econòmic mundial. A diferència d’Espanya, en els mercats florals xinesos l’ús de termes metafòrics és molt més freqüent. Basem el nostre estudi en els termes florals extrets de les investigacions in situ de quatre mercats de flors i no només descrivim l’ús metafòric dels termes florals, sinó que també els classifiquem des del punt de vista lingüístic per conèixer millor les necessitats d’estandardització terminològica del sector i en el mercat internacional.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Sangzhu Zhaxi, Universitat Pompeu Fabra

Sangzhu Zhaxi és florista d’estil naturalista i professor d’arranjaments florals. Màster de Traducció entre Llengües Globals: Xinès-Espanyol de la Universitat Pompeu Fabra i, actualment, doctorand en el Grup IULATERM (Lèxic i Tecnologia) de la mateixa universitat, té una tesi en curs sobre la variació en l’àmbit de les flors i l’estandardització terminològica per al comerç internacional, en què aprofundeix els coneixements en el sector de les flors tallades, la terminologia i la lingüística aplicada en general. També hi investiga com descriure i harmonitzar els usos terminològics coexistents en el sector, en el marc de la teoria comunicativa de la terminologia (TCT).

Referències

Belcher, Betty (1993). Creative flower arranging: Floral design for home and flower show. Portland, OR: Timber Press. Black, Max (1962). Models and metaphors: Studies in language and philosophy. Ithaca, Nueva York: Cornell University Press.

Blackwell, Alan F. (2006). «The reification of metaphor as a design tool». ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI) [Nueva York: Association for Computing Machinery], 13 (4), pp. 490-530.

Bloom’s (2017). BASICS plant flashcards: Cut flowers. Ratingen: Bloom’s GmbH.

Bloom’s. (2018). «100 xianqiehua (100鲜切花)». [100 cut flowers], vol.1 & 2. (Wen, Trad.) Zhongyuan Nongmin Chubanshe (中原农民出版社) [Editorial de Zhongyuan Nongmin].

Bobes Naves, María del Carmen (2004). «La expresión metafórica: su sentido». En: La metáfora. Madrid: Gredos, pp. 127-128.

Cabré, Maria Teresa (1993). La terminología: Teoría, metodología, aplicaciones. Barcelona: Antártida: Empúries.

— (1999). La terminología: Representación y comunicación. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. Institut Universitari de Lingüística Aplicada.

— (2002). «Terminología y lingüística: la teoría de las puertas». Estudios de Lingüística del Español, 16, p. 3.

— (2009). «La teoría comunicativa de la terminología, una aproximación lingüística a los términos». Revue Française de Linguistique Appliquée,XIV, p. 9-15.

— (2010). Terminología y normalización lingüística. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.

Cabré, Maria Teresa; Estopà, Rosa (2005). «Unidades de conocimiento especializado, caracterización y tipología». En: Cabré, Maria Teresa; Bach, Carmen (ed.). Coneixement, llenguatge i discurs especialitzat. Barcelona: Documenta Universitaria, pp. 69-94.

Cao, Yumei (曹玉美) (2012). Illustrated color landscrape plants. Beijing: China Forestry Publishing House.

Chen Hubiao et.al (2012). Medicinal Plant Images Database. Hongkong: Hong Kong Baptist University, School of Chinese Medicine.[en línia] [Consulta: marzo, 2023]

Ciapuscio, Guiomar Elena (2011). «De metáforas durmientes, endurecidas y nómadas: un enfoque lingüístico de las metáforas en la comunicación de la ciencia». Arbor, 187 (747), pp. 89-97.

Coromines Joan; Pascual, José Antonio (1980). Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. Madrid: Gredos.

«Delphinium». En: Flora vascular. [en línea]. [Consulta: 18 agosto 2022].

Fernández Leborans, María Jesús (1977). Campo semántico y connotación. Madrid: CUPSA.

Gong Xuemei (龚雪梅) et al. (2012). «Huahui Yuanyi (花卉园艺)» [Flores y jardinería] Beijing: Jixie Gongye Chubanshe (机械工业出版社) [China Machine Press]

Günter Haensch et al. (1993). Nuevo diccionario de americanismos, Tomo I-Nuevos diccionarios de colombianismos. Santafé de Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.

Grady, Joseph (1997). Foundations of meaning: Primary metaphors and primary scenes. Tesis doctoral. Berkeley: University of California.

Jiang, Shengde (江胜德) (2013). 1000 of garden plants illustrations. Beijing: China Forestry Publishing House.

Kövecses, Zoltán (2002). «Emotion concepts: Social constructionism and cognitive linguistics». En: Fussell, Susan R. (ed.). The verbal communication of emotions. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, pp. 117-132.

Lakoff, George; Johnson, Mark (1995). Metáforas de la vida cotidiana. Madrid: Cátedra. — (2008). Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press.

Li, Baoli; Hu, Bingyi (李葆莉,胡炳义) (2015). «Guojia Yaodian Zongyao Caise Tujian (国家药典中药彩色图鉴)» [Diccionario nacional de medicina tradicional china] Beijing: Junshi Yixue Kexue Chubanshe (军事医学科 学出版社) [Military Medical Science Press].

Li, Qin; Chen, Defu (李琴,陈德富) (2019). «Woguo Xianqiehua Chukou Fazhan de Xianzhuang Wenti yu Duice (我国鲜切花出口发展的现状、问题与对策)» [The current situation, problems and countermeasures of China’s cut flower export development]. Vol. 7: Duiwai Maoyi Shiwu (对外贸易实务) [Practice in Foreigh Economic Relations and Trade], pp. 46-49.

Li Yinpu (李印普) (2017). «Huahui Baodian(花卉宝典)» [Diccionario de flores] Beijing: China Forestry Publishing House.

Oliveira, Isabelle (2005). «La metáfora: estrategia de aprendizaje y sistema de conocimiento». En: Comunicar y enseñar a comunicar el conocimiento especializado: Actas de la V jornada-coloquio de AETER. Madrid: Instituto Cervantes, pp. 149-162.

— (2009). Nature et fonctions de la métaphore en science: L’exemple de la cardiologie. París: Editions L’Harmattan.

Packard, Jerome (2000). The morphology of Chinese: A linguistic and cognitive approach. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 14-25.

Prelli, Lawrence (1989). A rhetoric of science: Inventing scientific discourse. Columbia: University of South Carolina Press.

Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española (23.ª ed.). [en línia] [Consulta: marzo de 2023].

Rossi, Micaela (2017). «Terminological metaphors and the nomadism of specialised terms». En: Multiple perspectives on terminological variation. Ámsterdam; Filadelfia: John Benjamins, pp. 181-212.

Ruiz de Mendoza Ibáñez, Francisco José; Masegosa, Alicia Galera (2010). «Mecanismos cognitivos en la conceptualización del mundo. La metáfora». Cuadernos de Neuropsicología / Panamerican Journal of Neuropsychology, 4 (2).

Suárez Gallo, Miriam (2011). «La metáfora en la construcción del discurso especializado y en la divulgación científica». En: Análisis en el discurso del genoma humano. Proyecto de tesis doctoral. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. Institut Universitari de Lingüística Aplicada.

— (2019). La metáfora en el discurso especializado del genoma humano. Tesis doctoral. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.

Temmerman, Rita (2021). «Metaphorical models and the translator’s approach to scientific texts». Linguistica Antverpiensia: New Series: Themes in Translation Studies, [Amberes], 1 (octubre), pp. 211-226.

Vidal, Vanesa; Cabré, Maria Teresa (2005). «La combinatoria léxica en la enseñanza y aprendizaje de lenguas para propósitos específicos». En: Castillo Carballo, M. A.; Cruz Moya, O., García Platero, J. M.; Mora Gutiérrez, J. P. (coord.). Las gramáticas y los diccionarios en la enseñanza del español como segunda lengua: deseo y realidad (Actas del XV Congreso Internacional de ASELE: Sevilla). Sevilla: Universidad de Sevilla, pp. 896-902.

Wang, Yicheng (王意成) (2018). «1000 Zhong Huahui Jianshang Tujian (1000种花卉鉴赏图鉴)» [Diccionario de 1000 flores] Beijing: Zhongguo Shuili Shuidian Chubanshe (中国水利水电出版社) [China Water & Power Press].

Wu, Zheng Yi et.al (1983). Flora reipublicae popularis sinicae. Beijing: Science Press.

Xinhua Cishushe (新华辞书社). 2022. «Xinhua Zidian (新华字典)». [Diccionario de Xinhua] (12. ª ed.) Beijing: Shangwu Yinshuguan (商务印书馆) [The Commercial Press]

Descàrregues

Publicat

2023-06-29

Com citar

Zhaxi, S. (2023). Descripció i classificació: les unitats terminològiques metafòriques en els mercats de flors tallades . Terminàlia, 1(27). Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/Terminalia/article/view/150409

Número

Secció

Articles