L’elaboració d’un diccionari d’incendis forestals adreçat a personal expert: estratègies metodològiques

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.2436/20.2503.01.185

Paraules clau:

diccionari especialitzat, terminologia catalana, terminologia forestal, especialistes, incendis forestals

Resum

El foc forestal és un element consubstancial amb la Mediterrània que, arran del canvi climàtic i de l’abandonament rural, ha esdevingut una problemàtica ambiental de primer ordre. Presentem el treball d’elaboració d’una aplicació terminològica sobre incendis forestals adreçada a especialistes que desenvolupen la seva activitat professional en l’àmbit lingüístic català. Expliquem succintament el procés de confecció del diccionari especialitzat posant l’èmfasi en la importància de delimitar el tema amb coneixença i de tenir en compte les necessitats professionals a l’hora de dissenyar-lo perquè siga útil socialment.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

Andrade, Alfonso; López Santalla, Antonio; López García, Marta (2019). Los incendios forestales en España: Decenio 2006-2015 [en línia]. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). [Consulta: març 2023].

Australasian Fire and Emergency Service Authorities Council, Rural and Land Management Group (2009). Wildfire glossary. — (2012). Bushfire glossary [en línia]. [Consulta: març 2023].

Bergenholtz, Henning; Agerbo, Heidi (2017). «Types of lexicographical information needs and their relevance for information science». Journal of Information Science Theory and Practice [en línia], 5 (3), p. 15-30. [Consulta: març 2023].

Cabré, Maria Teresa (1992). La terminologia: La teoria, els mètodes, les aplicacions. Barcelona: Empúries. — (1999). La terminología: Representación y comunicación. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. Institut Universitari de Lingüística Aplicada.

Canadian Interagency Forest Fire Centre (2021). Canadian wildland fire management glossary [en línia]. [Consulta: març 2023].

Castellnou, Marc; Rodríguez, Lluís; Miralles, Marta (2003). «Replantejant-se el futur de la prevenció i extinció d’incendis». Jornades sobre Incendis Forestals i Recerca [en línia] (Solsona, 12-13 juny). [Consulta: març 2023].

Centro para la Defensa contra el Fuego (2011). Diccionario de incendios forestales: árabe - búlgaro - francés - inglés - portugués - rumano. Lleó: Junta de Castilla y León.

Costa, Pau; Castellnou, Marc; Larrañaga, Asier; Miralles, Marta; Kraus, Daniel (2011). La prevenció dels grans incendis forestals adaptada a l’incendi tipus [en línia]. Cerdanyola del Vallès: Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior. Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. Unitat Tècnica del GRAF, Divisió de Grups Operatius Especials. [Consulta: març 2023].

Estopà, Rosa (2013). Les aplicacions terminològiques. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.

Fathi, Besharat (2015). «Experts and Specialised Lexicography: perspectives and needs». Terminàlia [en línia], 9, p. 12-21. [Consulta: març 2023].

Food and Agriculture Organization of the United Nations. Global Fire Monitoring Center (1999). Revision of the FAO wildland fire management terminology by the Global Fire Monitoring Centre (GFMC) [en línia]. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). [Consulta: març 2023].

Garcia-Soler, Jordi; Rius, Lluís (2000). «Especialistes i diccionaris terminològics: una anàlisi de necessitats». Terminologia e indústrias da língua: Actas do VII Simpósio Ibero-Americano de Terminologia, p. 14-17.

Gil, Adriana (2022). «La terminologia catalana dels incendis forestals» [en línia]. Tesi doctoral. València: Universitat Politècnica de València. [Consulta: març 2023].

Gil, Adriana; Delgado, Rafa; Garcia, Vicent; MacDonald, Penny; López, Mercedes; Baynat, Maria Elena (2010). Vocabulari forestal: català, castellà, anglès, francès [en línia]. València: Xarxa Vives d’Universitats. Universitat Politècnica de València. [Consulta: març 2023].

Global Fire Monitoring Center (2010). International multi-lingual fire management terminology (English, Russian, Mongolian, German) [en línia].

Koplenig, Alexander (2014). «Empirical research into dictionary use: A brief guide». A: Using online dictionaries, 2002 [en línia], p. 55-76. [Consulta: març 2023].

Mediterranean Forest Fire Fighting Training Standardisation (2019). Forest fires multilingual glossary [en línia]. [Consulta: març 2023].

Micillo, Gianfilippo (2009). Forest fire fighting terms handbook [en línia]. Corpo Forestale dello Stato. Dipartimento della Protezione Civile. Presidenza del Consiglio dei Ministri. [Consulta: març 2023].

Moreno, José María; Rosa, D. de la; Zazo, C. (2005). «Riesgo de incendios forestales». A: Proyecto ECCE - Informe final: Evaluación preliminar de los impactos en España por efecto del cambio climático [en línia]. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, p. 581-614. [Consulta: març 2023].

Moreno, José María; Urbieta, Itziar R.; Bedia, Joaquín; Gutiérrez, José Manuel; Vallejo, Vicente Ramon (2015). «Los incendios forestales en España ante el cambio climático». A: Los bosques y la biodiversidad frente al cambio climático: impactos, vulnerabilidad y adaptación en España [en línia]. Madrid: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. [Consulta: març 2023].

National Wildfire Coordinating Group (2012). Glossary of wildland fire terminology [en línia]. [Consulta: març 2023].

Parés, Eduard (2010). Vocabulari forestal (2a ed.). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. [Consulta: març 2023].

Pausas, Juli G. (2012). Incendios forestales. Madrid: Catarata: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Scott, Joe H.; Reinhardt, Elizabeth D. (2007). Firewords: Glossary of fire science terminology [en línia]. United States Department of Agriculture. [Consulta: març 2023].

Stacey, Robert (2012). European glossary for wildfires and forest fires [en línia]. European Forest Fire Networks (EUFOFINET). [Consulta: març 2023].

TERMCAT. Centre de Terminologia (2016). Diccionari de bombers [en línia]. [Consulta: març 2023].

United States Department of Agriculture. Forest Service (1956). Glossary of terms used in forest fire control [en línia]. [Consulta: març 2023].

Descàrregues

Publicat

2023-06-29 — Actualitzat el 2023-07-03

Versions

Com citar

Gil-Puig, A. (2023). L’elaboració d’un diccionari d’incendis forestals adreçat a personal expert: estratègies metodològiques. Terminàlia, (27). https://doi.org/10.2436/20.2503.01.185 (Original work published June 29, 2023)

Número

Secció

Articles