Núm. 20: desembre 2019

Dossier: La normalització industrial i l'activitat terminològica Semblança: Bernat Quemada (1928-2018)

Semblança: Bernat Quemada (1928-2018)