Núm. 19: juny 2019

Dossier: Feminisme i renovació del llenguatge Semblança: Aina Moll i Marquès (1930-2019)

Entrevista

Semblança: Aina Moll i Marquès (1930-2019)