Núm. 4: Desembre 2011

Dossier: Mirades al model de la terminologia catalana Semblança: La Comissió Coordinadora Lexicogràfica de Ciències (1977-1982).  Aquest número ha estat patrocinat per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
Publicat: 2012-01-19
Dossier: Mirades al model de la terminologia catalana Semblança: La Comissió Coordinadora Lexicogràfica de Ciències (1977-1982). Aquest número ha estat patrocinat per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Dossier: Mirades al model de la terminologia catalana

Espai de trobada

Semblança: La Comissió Coordinadora Lexicogràfica de Ciències (1977-1982)