La (inter)relació entre la funció comunicativa dels neologismes i el procés de formació

Autors/ores

  • Elisabet Llopart-Saumell

Paraules clau:

neologia, funció dels neologismes, motivació, processos de formació, valors prototípics

Resum

En l'estudi dels neologismes i, més concretament, de la funcions comunicatives que duen a terme s'observa una interrelació entre aquest factor i el procés de formació que han seguit per crear-se. En aquest sentit, constatem que, segons la motivació del neologisme i el concepte al qual fa referència, es prioritzen un conjunt de processos de formació diferents. Per determinar la funció dels neologismes, apliquem una metodologia basada en valors prototípics.  

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Elisabet Llopart-Saumell

Elisabet Llopart-Saumell eÌs doctora en ComunicacioÌ LingüiÌstica i MediacioÌ Multilingüe (2016), maÌ€ster en LingüiÌstica TeoÌ€rica i Aplicada (2011) i llicenciada en TraduccioÌ i InterpretacioÌ (2009) per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). En la tesi ha estudiat la funcioÌ comunicativa dels neologismes a partir de l’anaÌ€lisi de criteris lingüiÌstics i extra- lingüiÌstics. Actualment eÌs investigadora postdoctoral al Centre for Education and Research in Humanitarian Action, adscrit al Graduate Institute (IHEID) i a la Universitat de Ginebra, i tambeÌ eÌs membre de l’Observatori de Neologia i del grup de recerca IULATERM (LeÌ€xic i Tecnologia) de la UPF, en el marc dels quals participa en projectes de neologia, terminologia i lexicografia. Com a investigadora predoctoral ha impartit doceÌ€ncia al Departament de TraduccioÌ i InterpretacioÌ de la UPF en assignatures de terminologia i docu- mentacioÌ, i tambeÌ eÌs docent de l’Online Master Program in Terminology (Institut de LingüiÌstica Aplicada, UPF). 

Descàrregues

Publicat

2017-06-19

Com citar

Llopart-Saumell, E. (2017). La (inter)relació entre la funció comunicativa dels neologismes i el procés de formació. Terminàlia, (16), 7–17. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/Terminalia/article/view/142658

Número

Secció

Articles

Articles més llegits del mateix autor/a