Metodología para la extracción e identificación de candidatos a términos en el ámbito de la bioquímica

Autors/ores

  • Françoise Olmo Cazevieille Universitat Politècnica de València
  • Coral López Mateo Universitat Politècnica de València

Paraules clau:

extracció terminològica, sufixos de termes especialitzats, criteris d’identificació, bioquímica

Resum

En aquest article descrivim el procés d'extracció de candidats a termes de textos alemanys de l'àmbit de la bioquímica. A més, resolem de manera efectiva el silenci generat en l'extracció a través de la recerca de «termes mare» (Ahmad i Rogers, 2001) i de morfemes específics del domini (Heid, 1998). La metodologia aplicada és extrapolable a altres camps científics relacionats. 

 

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografies de l'autor/a

Françoise Olmo Cazevieille, Universitat Politècnica de València

Françoise Olmo Cazevieille eÌs doctora en Filologia Francesa i professora titular del Departament de LingüiÌstica Aplicada de la Universitat PoliteÌ€cnica de ValeÌ€ncia (UPV). Actual- ment eÌs membre responsable del grup d'investigacioÌ GALE (Grup d'AnaÌ€lisi de Llengües d'Especialitat), professora de terminologia en el maÌ€ster Llengües i Tecnologia i de llengua francesa en l'Es- cola Superior d'Enginyeria AgronoÌ€mica i del Medi Natural. Les seves liÌnies d'investigacioÌ soÌn la terminologia cien- tificoteÌ€cnica i la didaÌ€ctica de llengües amb fins especiÌfics, en particular, la metodologia i les tecnologies digitals. 

Coral López Mateo, Universitat Politècnica de València

Coral LoÌpez Mateo eÌs llicenciada en Filologia Alemanya per la Univer- sitat de ValeÌ€ncia i eÌs professora del Departament de LingüiÌstica Aplicada de la Universitat PoliteÌ€cnica de ValeÌ€ncia (UPV), on imparteix doceÌ€ncia en assignatures de llengua alemanya. Actualment es troba realitzant una tesi doctoral a la UPV centrada en la descripcioÌ terminoloÌ€gica de la llengua d'especialitat alemanya, en concret, en l'aÌ€mbit de la bioquiÌmica. 

Publicat

2017-06-19

Com citar

Olmo Cazevieille, F., & López Mateo, C. (2017). Metodología para la extracción e identificación de candidatos a términos en el ámbito de la bioquímica. Terminàlia, (16), 18–28. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/Terminalia/article/view/142252

Número

Secció

Articles