Terminología jurídica y bilingüismo en la nueva Ley civil vasca

Autors/ores

  • Andrés M. Urrutia Badiola Universidad de Deusto/Euskaltzaindia

Paraules clau:

bilingüisme, terminologia jurídica en llengua basca, equivalència terminològica, dret civil basc, traducció

Resum

Terminologia jurídica i bilingüisme en la nova Llei civil basca

La terminologia bilingüe de la nova Llei 5/2015, de dret civil basc, ha posat en relleu les diferències culturals i lingüístiques en els termes jurídics que designen realitats que responen a una concepció jurídica diferent entre el dret civil basc i el dret civil espanyol. La recerca d’equivalències entre la llengua basca i la llengua castellana comporta la necessària diferenciació entre el terme jurídic usat en una llengua o l’altra, atesa la forta càrrega cultural que cadascun dels drets en joc  suposa. Partint de la cerca d’aquesta equivalència lingüística i jurídica, s’analitzen una sèrie de termes usats per la mateixa llei per subratllar la importància del treball terminològic que cal fer en l’expressió bilingüe del nou dret civil basc.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Biografia de l'autor/a

Andrés M. Urrutia Badiola, Universidad de Deusto/Euskaltzaindia

Andrés M. Urrutia Badiola és notari, doctor en Dret i professor de la Facultat de Dret de la Universitat de Deusto. Màster en Terminologia (Universitat Pompeu Fabra, 2014) i membre de la SCATERM. Imparteix la docència i és autor de publicacions en basc i castellà tant de dret civil basc com de llenguatge jurídic i traducció, i també és editor de textos d'autors bascos. És membre i, actualment, president de l'Acadèmia Basca de Dret - Zuzenbidearen Euskal Akademia, i també membre de número i, actualment, president de la Reial Acadèmia de la Llengua Basca - Euskaltzaindia. Recentment ha publicat Código, compilación y fuero civil. Elementos para una historia del derecho civil foral vasco (1876-1992) i Diccionario terminológico de derecho civil foral vasco. Dirigeix el web de dret civil basc www.forulege.com.

Publicat

2016-06-29

Com citar

Urrutia Badiola, A. M. (2016). Terminología jurídica y bilingüismo en la nueva Ley civil vasca. Terminàlia, (13), 28–36. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/Terminalia/article/view/141729

Número

Secció

Articles