Núm. 5: juny 2012

Dossier: Terminologia i dret Semblança: Osvald Cardona i Roig (1914-1987).  Aquest número ha rebut el suport de l'Institut d'Educació Contínua (IDEC) i del Laboratori de Lingüística Forense (ForensicLab) de la Universitat Pompeu Fabra, i del fotògraf Rafael Vargas.
Publicat: 2012-06-28
Dossier: Terminologia i dret Semblança: Osvald Cardona i Roig (1914-1987). Aquest número ha rebut el suport de l'Institut d'Educació Contínua (IDEC) i del Laboratori de Lingüística Forense (ForensicLab) de la Universitat Pompeu Fabra, i del fotògraf Rafael Vargas.

Articles

Semblança: Osvald Cardona