Núm. 1 : juliol 2010

Dossier: Terminologia i esport Semblança: Pompeu Fabra i Poch (1868-1948).  Aquest número ha estat patrocinat per la Fundació Catalana per a l'Esport (FCE) i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC).
Publicat: 2010-09-15
Dossier: Terminologia i esport Semblança: Pompeu Fabra i Poch (1868-1948). Aquest número ha estat patrocinat per la Fundació Catalana per a l'Esport (FCE) i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC).

Articles

Semblança: Pompeu Fabra i Poch