Observacions sobre la traducció llatina del Talmud (París, mitjan segle XIII)

Autors/ores

  • Ulisse Cecini Universitat de Barcelona
  • Óscar de la Cruz Palma Universitat de Barcelona
  • Eulàlia Vernet i Pons Universitat de Barcelona

Paraules clau:

Talmud, traducció llatina del Talmud, literatura llatina de polèmica antijueva.

Resum

L’objectiu d’aquest article és el d’oferir alguns dels trets característics presents en la traducció llatina del Talmud, anomenada Extractiones de Talmud, que fou elaborada a París pels volts de 1244-1245. Aquestes Extractiones de Talmud són importants pel fet que configuren la primera traducció més o menys extensa del Talmud. Aquesta primera traducció llatina es caracteritza per ser força extensa, però no pas completa, car ofereix una selecció de diferents llocs talmúdics, amb finalitat teològica i pensada per a la refutació del judaisme. Feta una breu presentació del context en què neix aquesta traducció llatina, se’n fa una descripció del text, bo i comentant-ne alguns exemples, per tal de valorar-ne la qualitat.

Paraules clau: Talmud, traducció llatina del Talmud, literatura llatina antijueva,
polèmica antijueva

Biografia de l'autor/a

Eulàlia Vernet i Pons, Universitat de Barcelona

Eulàlia Vernet i Pons
Investigadora postdoctoral ("The Latin Talmud" ERC Project)
Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
Universitat Autònoma de Barcelona

Descàrregues

Publicat

2016-06-09

Número

Secció

Articles