Sobre la revista

Objectius i temàtica

Tamid: Revista Catalana Anual d’Estudis Hebraics és una revista de recerca, de periodicitat anual (a partir del vol. 7), editada per la Societat Catalana d’Estudis Hebraics, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. Publica treballs originals dels membres d’aquesta societat i d’altres estudiosos sobre judaisme i hebraisme, amb especial atenció al judaisme català medieval.

Els articles que conté aquesta publicació són el fruit d’investigadors que treballen aquests camps d’una manera específica, coneixedors de primera mà de la documentació històrica i filològica pertinent i assabentats dels estudis més recents en la matèria. Però al mateix temps, Tamid inclou, traduïts al català, treballs d’erudits de fora que, pel coneixement aprofundit que tenen d’algun tema, mereixen ser coneguts entre nosaltres.

Els articles són en català, però el Comitè Editorial pot acceptar-ne alguns en anglès, francès, italià o occità.

La revista inclou també recensions i reculls bibliogràfics.

Es regeix pel sistema d’avaluadors anònims i és d’accés obert.