Periodicitat de la revista

A partir del volum 7 (2011), la revista ha esdevingut de periodicitat anual.

Del volum 1 (1997) al 6 (2006-2007), la revista va tenir una periodicitat irregular, aproximadament biennal.