Informació per als bibliotecaris/àries

Encoratgem les biblioteques de recerca a incloure aquesta revista en la seva llista de publicacions electròniques. Aquest sistema de publicació de codi obert també és adequat per a les biblioteques universitàries com a suport per a les obres creades pels membres de les facultats associades (vegeu Open Journal Systems).

La publicació en aquesta no té cap cost per als autors: no hi ha càrrecs per a la tramesa d’articles (ASC) ni càrrecs pel procés d’edició (APC).