Protocols d'interoperabilitat

Tamid. Revista catalana anual d'estudis hebraics, està dissenyada per ser interoperable amb altres sistemes de distribució. Això significa que els seus articles poden ser fàcilment recollits i agregats per altres plataformes i bases de dades. incorpora protocols d'interoperabilitat que li permeten ser recol·lectada per altres sistemes de distribució.

Per aconseguir-ho, la revista implementa protocols d'interoperabilitat estàndard. Un d'aquests protocols és l'OAI-PMH (Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting) utilitzat per a la transmissió de metadades a Internet d'una forma senzilla i eficaç. També inclou metaetiquetes Dublin Core tant a la pàgina d'inici com en els articles. Les metaetiquetes Dublin Core són un conjunt d'informació estàndard que facilita la descripció i la troballa dels recursos digitals.

La revista està compromesa amb la interoperabilitat i l'accessibilitat dels seus continguts. Això permet que la recerca publicada  sigui més visible i tingui un major impacte en la comunitat científica.

Especificacions:

OAI-PMH Protocol Version 2.0
Dublin Core Metadata

Ruta: https://revistes.iec.cat/index.php/tamid/oai

Les revistes de l'IEC allotjades a l'Hemeroteca Científica Catalana utilitzen com a descriptors les 15 propietats recomanades al Dublin Core Metadata Element Set, versió reduïda de la norma ISO 15836 (2009).