Llista d’avaluadors externs

Els editors i autors agraeixen a les persones indicades a continuació que hagin posat la seva expertesa al servei de Tamid actuant com a avaluadors externs dels articles i ajudant a millorar-los amb els seus comentaris.

Llista d’avaluadors externs 2019-2021

Aleixandre Segura, Teresa (Universitat de València)
Aparici Martí, Joaquín (Universitat Jaume I, Castelló de la Plana)
Barco, Francisco Javier del (Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Madrid)
Blasco Martínez, Asunción (Universidad de Zaragoza)
Bonnet, Chloé (Casa de Velázquez, Madrid)
Calvet Creizet, Mireia (Universitat de Barcelona)
Cantera Montenegro, Enrique (Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid)
Casals i Parés, Jordi (Universitat de Barcelona)
Castaño González, Javier (Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
Madrid)
Catlos, Brian A. (University of Colorado Boulder i University of California
Santa Cruz)
Colomer i Casamitjana, Joel (Culturània, Girona)
Denjean, Claude (Universitat de Perpinyà, CRESEM - Via Domitia; LEM,
París-Aubervilliers)
Elwolde, John Francis (Facultat de Teologia de Catalunya, Barcelona)
Fellous, Sonia (Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, CNRS, ParísAubervilliers)
Fernández Trabal, Josep (Arxiu Nacional de Catalunya, Sant Cugat del Vallès)
Garcia-Oliver, Ferran (Universitat de València)
Ginebra i Molins, Rafael (Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic)
Leyra Curiá, Montse (Universidad Eclesiástica San Dámaso, Madrid)
Llobet i Portella, Josep M. (Universitat Nacional d’Educació a Distància,
Centre Associat de Cervera)
Tamid: Revista Catalana Anual d’Estudis Hebraics, 16 (2021), p. 191-192
ISSN (ed. impresa): 1138-5561 ISSN (ed. electrònica): 2013-4029
http://revistes.iec.cat/index.php/tamid
192 Tamid, 16 (2021), p. 191-192
López Pérez, M. Dolores (Universitat de Barcelona)
Magdalena Nom de Déu, J. Ramon (Universitat de Barcelona)
Mañé i Mas, M. Cinta (arxivera jubilada de l’Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona)
Morelló i Baget, Jordi (Institució Milà i Fontanals, IMF-CSIC, Barcelona)
Piñol i Alabart, Daniel (Universitat de Barcelona)
Planas i Marcé, Sílvia (Museu d’Història dels Jueus de Girona)
Sabaté i Curull, Flocel (Universitat de Lleida i Institut d’Estudis Catalans,
Barcelona)
Vegas Montaner, Luis (Universidad Complutense de Madrid)

AVALUADORS EXTERNS 2016-2018

Agustí Farjas, Bibiana (INSITU SCP)

Caballé, Francesc (Veclus, SL)

Calvet Bellera, Josep (Universitat de Lleida)

Castaño, Javier (Consejo Superior de

Investigaciones Científicas, Madrid)

Cecini, Ulisse (Universitat Autònoma de Barcelona)

Cifuentes i Comamala, Lluís (Universitat de Barcelona)

Conejo da Pena, Antoni (Universitat de Barcelona)

Cortès, Enric (Facultat de Teologia de Catalunya, Barcelona)

Estanyol, Maria Josepa (Universitat de Barcelona)

Font Agulló, Jordi (Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera)

Gesche, Bonifatia (Abtei Mariendonk, Saarbrücken)

Ginebra i Molins, Rafel (Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic)

González Martínez, Carmen (Universidad de Murcia)

Hernando Delgado, Josep (Universitat de Barcelona)

Iancu-Agou, Danièle (CNRS, Laboratoire d’Études sur les Monothéismes, UMR 8584)

Ifft Decker, Sarah (Yale University)

Lasker, Daniel J. (Ben-Gurion University)

Llobet i Portella, Josep M. (Universitat Nacional d’Educació a Distància, Centre Associat de Cervera)

López Pérez, M.ª Dolores (Universitat de Barcelona)

Miró i Alaix, Carme (Servei d’Arqueologia, ICUB, Ajuntament de Barcelona)

Ollich i Castanyer, Imma (Universitat de Barcelona)

Peursen, Wido T. Van (Vrije Universiteit, Amsterdam)

Piñol i Alabart, Daniel (Universitat de Barcelona)

Quetglas, Pere J. (Universitat de Barcelona i Institut d’Estudis Catalans, Barcelona

Rich-Abad, Anna (University of Nottingham)

Soler i Sala, Maria (Universitat de Barcelona)

Verdés i Pijuan, Pere (Consell Superior d’Investigacions Científiques, Barcelona)

Vernet Pons, Mariona (Universitat de Barcelona)

Vilanova i Vila-Abadal, Francesc (Universitat Autònoma de Barcelona)

 

AVALUADORS EXTERNS 2013-2015

Baydal, Vicent (University of Oxford)

Blasco Martínez, Asunción (Universidad de Zaragoza)

Cantera Montenegro, Enrique (Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid)

Casals i Parés, Jordi (Universitat de Barcelona)

Castaño, Javier (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid)

Castells Criballés, Margarida (Collège de France, ERC SICLE 670628, Paris)

Catlos, Brian A.  (University of Colorado Boulder / University of California Santa Cruz)

Consoli, Erica (Universitat de Barcelona)

Cortès, Enric (Facultat de Teologia de Catalunya, Barcelona)

Cruz Palma, Óscar de la (Unversitat Autònoma de Barcelona)

Curto i Homedes, Albert (Arxiu Comarcal del Baix Ebre, Tortosa)

Ferrer i Mallol, Maria Teresa (Consell Superior d'Investigacions Científiques i Institut d'Estudis Catalans, Barcelona)

Magdalena Nom de Déu, Josep-Ramon (Universitat de Barcelona)

Mañé i Mas, M. Cinta (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona)

Morelló Baget, Jordi (Consell Superior d'Investigacions Científiques, Barcelona)

Motis Dolader, Miguel Ángel (Universidad San Jorge de Zaragoza)

Nahon, Gérard (École Pratique des Hautes Études, Sorbonne, Paris)

Ortega Monasterio, M.ª Teresa (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid)

Pérez González, Maurilio (Universidad de León, León)

Riera-Sans, Jaume (Barcelona)

Verdés Pijuan, Pere (Consell Superior d'Investigacions Científiques, Barcelona)

Vernet Pons, Mariona (Universitat de Barcelona)

Viladrich i Grau, M. Mercè (Universitat de Barcelona)