Patrocini de la revista

Institució editora

Societat Catalana d’Estudis Hebraics, filial de l'Institut d'Estudis Catalans