Ripollès, Conxita, Consorci per a la Normalització Lingüística