de Redacció, Consell, Societat Catalana de Terminologia, Espanya