«Una obra ferma, bella i bona»: els capítols de la reforma de la sinagoga Major d’Osca i la seva aljama de jueus

Autors/ores

  • Javier Castaño Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Madrid)

Paraules clau:

sinagoga, Aragó, edat mitjana, jueus, construcció, arquitectura, brescado, Bernart d’Ortoneda, mudejarisme, enteixinat

Resum

L’any 2006, Jaume Riera i Sans publicava el llibre Els poders públics i les sinagogues (segles XIII-XV), amb la finalitat declarada de «fer història», basat en l’anàlisi de l’evidència textual. Prenent com a punt de partida la recopilació d’un valuós corpus documental, l’autor va proposar una nova història dels jueus en els països de la Corona d’Aragó de la baixa edat mitjana mitjançant l’estudi de les seves sinagogues. En el present article s’ofereix una edició i una anàlisi d’un document singular escrit en lletres hebrees i en romanç aragonès, que conté els capítols de la reforma del sostre de la sinagoga Major d’Osca l’any 1469. El text ens permet tractar alguns aspectes importants de la història social i religiosa d’aquesta aljama aragonesa durant l’últim terç del segle xv i de les relacions amb cristians i jueus, incloent-hi un repàs de les seves sinagogues i de les reformes constructives de què queda constància documental.

Paraules clau: sinagoga, Aragó, edat mitjana, jueus, construcció, arquitectura, brescado, Bernart d’Ortoneda, mudejarisme, enteixinat

Biografia de l'autor/a

Javier Castaño, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Madrid)

Investigador Científico. Departamento de estudios judíos e islámicos. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid

Descàrregues

Publicat

2020-06-09

Número

Secció

Articles