Bustins Poblet, Montserrat, Divisió d’Anàlisi de la Demanda i l’Activitat, Servei Català de la Salut