Trias, Mireia, Programa CiT, Secció de Ciències i Tecnologia, Institut d’Estudis Catalans