Conesa González, Artur, Societat Catalana de Documentació Mèdica