Núm. 30: Trajectòries sociolingüístiques: nous i vells parlants

Secció monogràfica. «Trajectòries sociolingüístiques: nous i vells parlants»