Indexació

La revista Treballs de Sociolingüística Catalana està indexada i avaluada en algunes de les principals bases de dades, com JCR (ESCI-WoS) amb Quartil 4; FECYT amb Quartil 3 (2022); Dialnet métricas amb Quartil 1 (2022); té la màxima avaluació en el sistema CARHUS; i compta amb un índex d’impacte de 10 a ICDS-MIAR. La revista també es troba indexada a les bases de dades Directory of Open Access JournalsPeriodicals Index OnlineLinguist listRACOLatindex i Dialnet.

Les revistes de l'IEC allotjades a l'Hemeroteca Científica Catalana utilitzen com a descriptors les 15 propietats recomanades al Dublin Core Metadata Element Set, versió reduïda de la norma ISO 15836 (2009).