Avisos

Crida TSC 36: Sociolingüística: metodologia, paradigmes i interdisciplinarietat

17-05-2024

Número 36 (2026) - Monogràfic: «Sociolingüística: metodologia, paradigmes i interdisciplinarietat»

Treballs de Sociolingüística Catalana fa una crida d’articles per al número 36 (2026), tant sobre la temàtica de la secció monogràfica «Sociolingüística: metodologia, paradigmes i interdisciplinarietat», com per a la secció miscel·lània, sobre qualsevol dels temes habituals de la revista, o ressenyes de llibres. La revista està indexada i avaluada en algunes de les principals bases de dades, com JCR (ESCI-WoS) amb Quartil 4; FECYT amb Quartil 3 (2022); Dialnet métricas amb Quartil 1 (2022); té la màxima avaluació en el sistema CARHUS; i compta amb un índex d’impacte de 10 a ICDS-MIAR. La revista també es troba indexada a les bases de dades Directory of Open Access Journals, Periodicals Index Online, Linguist list, RACO, Latindex i Dialnet.

Llegir més sobre Crida TSC 36: Sociolingüística: metodologia, paradigmes i interdisciplinarietat

Número actual

Núm. 33 (2023): Llengua i economia
					Veure Núm. 33 (2023): Llengua i economia

Publicat: 07-07-2023

[Altres]

Notes

Veure tots els números