Autobiografies lingüístiques de l’alumnat de secundària : una visió de l’aprenentatge de llengües en el sistema educatiu valencià

Autors/ores

  • Alícia Martí Climent Universitat de València
  • Pilar Garcia Vidal Universitat de València

Paraules clau:

creences de l’alumnat, didàctica de les llengües, plurilingüisme, prejudicis lingüístics.

Resum

L’estudi d’autobiografies lingüístiques de l’alumnat d’educació secundària obligatòria ens ha permés indagar en el que pensa l’alumnat sobre les llengües, la societat plurilingüe en què es troba immers, l’educació lingüística que està rebent i les actituds generades a partir d’aquestes experiències. Considerem que l’aportació del punt de vista de l’alumnat pot ser fonamental per aprofundir en el procés d’ensenyament-aprenentatge de les llengües. Actualment, els canvis produïts en els programes d’ensenyament plurilingüe plantegen interrogants sobre la seua efectivitat que la perspectiva de l’alumnat pot ajudar a aclarir. En els deu anys transcorreguts entre un estudi realitzat en 2008 i un altre de 2018, que constitueix una rèplica de l’anterior, observem una sèrie de coincidències i diferències significatives respecte a les dificultats, els recursos, la importància dels aspectes psicològics relacionats amb la motivació, i també, noves possibilitats per aprendre llengües. És important el context en què s’aprenen les llengües i, en el cas de la complicada situació de les llengües en contacte, especialment les minoritzades, és essencial que l’aprenent en siga conscient ja que les creences poden determinar el procés d’aprenentatge.

Paraules clau: creences de l’alumnat, didàctica de les llengües, plurilingüisme, prejudicis lingüístics.

Biografies de l'autor/a

Alícia Martí Climent, Universitat de València

És Doctora en Llengua i literatura catalanes per la Universitat de València. Professora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de València. Forma part del Grup d’investigació Interacció i Ensenyament de Llengües (GIEL) i de la Unitat d’Educació Multilingüe (UEM) de la Universitat de València, i també de la Xarxa cooperativa d’experiències TIC per a l’ensenyament en valencià Un entre tants.

Pilar Garcia Vidal, Universitat de València

Professora associada de la Universitat de València del departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Té una llarga experiència docent com a professora de Secundària. Forma part del Grup d’investigació Interacció i Ensenyament de Llengües (GIEL) de la Universitat de València i de la Xarxa cooperativa d’experiències TIC per a l’ensenyament en valencià Un entre tants.

Descàrregues

Publicat

14-07-2020