Les Micotoxines i el seu control en els aliments

Autors/ores

  • Sara Figueroa
  • Sara Centeno
  • Carles Adelantado Faura
  • M. Àngels Calvo Torras

Resum

Lesmicotoxines són productes tòxics que provenen delmetabolisme secundari del fongs filamentosos. A causa de la seva incidència negativa sobre la salut de l'home i dels animals, es fa necessari l'establiment d'estratègies destinades al control de la seva presència i acumulació en els aliments. Aquestes han d'estar enfocades en les etapes inicials de la recol·lecció de lamatèria primera i en les etapes de postrecolecció i emmagatzematge. En cas que s'hagi produït la contaminació permicotoxines, és necessària l'aplicació demesures i estratègies de control que permetin assegurar la seva eliminació en els productes alimentaris, o almenys reduir els nivells per sota dels establerts per la legislació. Aquestsmètodes poden dividir-se en físics, químics i biològics. En aquest treball s'aporta una aproximació als sistemes de biocontrol descrits actualment.

Descàrregues

Publicat

2009-03-11

Com citar

Figueroa, S., Centeno, S., Adelantado Faura, C., & Calvo Torras, M. Àngels. (2009). Les Micotoxines i el seu control en els aliments. TECA: Tecnologia I Ciència Dels Aliments, 17–20. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TECA/article/view/47491.001

Número

Secció

Ciència

Articles més llegits del mateix autor/a