Trameses

Necessiteu Vés a l’inici de sessió o Registrar per fer una tramesa.

Llista de verificació per preparar trameses

Com a part del procés de la tramesa, els autors/ores han de verificar que compleixen totes les condicions següents. En cas que no se segueixin aquestes instruccions, les trameses es podran retornar als autors/ores.
  • Originalitat del material: El contingut de l’article és original i que no ha estat difós ni publicat anteriorment, que ha estat enviat únicament a la Revista TECA: TECNOLOGIA I CIÈNCIES DELS ALIMENTS per a la seva avaluació i publicació, si s’escau. 

  • Autoria: Declaració que tots els autors han llegit i han aprovat el manuscrit i que s’han complert com cal els requisits d’autoria: Els autors es responsabilitzen del seu contingut i d'haver contribüit a la concepció, disseny i realització del treball, anàlisi i interpretació de dades, i d'haver participat en la redacció del text i els seus revisions, així com en l'aprovació de la versió que finalment es remet. 

  • El text compleix els requisits estilístics i bibliogràfics establerts a la secció «Indicacions per als autors/es» de la pàgina «Quant a la revista».
  • Per a les trameses a seccions revisades per persones expertes, s’han seguit les instruccions de la secció «Com assegurar una revisió cega».
  • Els treballs s’han de presentar en format Microsoft Word per a PC. El tipus de lletra del text ha de ser Times New Roman del cos 12, amb un interlineat d’un espai i mig. L’extensió màxima dels articles ha de ser 7.000 paraules i el resum en català i anglès de 250 paraules com màxim.

    Les taules es presentaran al final del manuscrit, desprès de la bibliografia i les figures en un arxiu a part preferiblement en format JPG o TIFF.

  • S’han proporcionat els URL per a les referències sempre que ha estat possible.

Directrius per a l’autor/a

Instruccions detallades per als autors

Declaració de privacitat

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) compleix el que estableix el Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea (Reglament 2016/679, del 27 d’abril de 2016). De conformitat amb aquesta norma, s’informa que, amb l’acceptació de les normes de publicació, els autors autoritzen que les seves dades personals (nom i cognoms, dades de contacte i dades de filiació) puguin ser publicades en el corresponent volum de la revista TECA: Tecnologia i Ciència dels Aliments. 
 
Aquestes dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’IEC amb la finalitat de gestionar aquesta publicació. Únicament s’utilitzaran les dades dels autors per a gestionar la publicació de la revista TECA: Tecnologia i Ciència dels Aliments i no seran cedides a tercers, ni es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals. Un cop publicada la revista, aquestes dades es conservaran com a part del registre històric d’autors. Els autors poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, adreçant-se per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat, en què s’especifiqui de quina publicació es tracta.