Equip editorial

Director

Abel Mariné Font, Universitat de Barcelona

Consell Editorial

Benjamín Martín Martínez, Hospital de Terrassa
Claudi Mans i Teixidó, Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació
Montserrat Rivero Urgell, Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona
José Juan Rodríguez Jerez, Universitat Autònoma de Barcelona

Secretària

Teresa Balagué i Sort, Institut d’Estudis Catalans, Espanya