Equip Editorial

Director

Abel Mariné Font, Universitat de Barcelona

Consell Editorial

Benjamín Martín Martínez, Hospital de Terrassa
Montserrat Rivero Urgell, Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona
José Juan Rodríguez Jerez, Universitat Autònoma de Barcelona

Secretària

Teresa Balagué i Sort, Institut d’Estudis Catalans, Espanya