Patrocini de la revista

Institució editora

Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació, filial de l'Institut d'Estudis Catalans