Alimentació accessible i eficient per a les persones grans, a la residència o a casa

Autors/ores

  • Gloria Arbonés Vilà Institut d'Estudis Catalans
  • M. Assumpció Roset Elias Institut d'Estudis Catalans
  • Isabel Puigdueta Lucas Institut d'Estudis Catalans

Paraules clau:

envelliment, salut, alimentació, eficàcia, eficiència, sostenibilitat.

Resum

L’envelliment de la població és una característica de l’evolució demogràfica dels darrers anys en el nostre país. Es caracteritza per una disminució de l’índex de natalitat i un augment de l’esperança de vida. Tot i que caldrà veure la incidència de la pandèmia de la COVID-19, s’evidencia una gran heterogeneïtat biopsicosocial entre la franja de població dita «de persones grans». Hi ha un augment de la fragilitat i la vulnerabilitat que pot dificultar els objectius saludables de l’alimentació, considerant, a més de l’aportació d’energia i de nutrients i el paper terapèutic, els seus aspectes relacionals i de sociabilitat. Tanmateix, aquests objectius són difícils d’aconseguir si no es té en compte l’atenció centrada en la persona (ACP) i no es contemplen, conjuntament, les seues vesAlimentació sants socials i sanitàries, sigui quin sigui el seu habitatge. Es fa una visió global, resumida i esquematitzada, de diferents aspectes del circuit de l’alimentació, així com de les possibles vies de treball per tal de millorar-ne l’eficàcia i l’eficiència.

Biografies de l'autor/a

Gloria Arbonés Vilà, Institut d'Estudis Catalans

Llicenciada en farmàcia. Màster en Nutrició i Dietètica. Exdirectora d’una residència sociosanitària. Membre de la Vocalia d’Alimentació i Nutrició del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (COFB). Membre del Grup d’Estudis en Nutrició i Alimentació (GENA) i de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (ACCA).

M. Assumpció Roset Elias, Institut d'Estudis Catalans

Doctora en farmàcia. Llicenciada en ciències biològiques. Exvocal d’Alimentació i Nutrició del COFB. Exdirectora del programa «Salut a l’Escola», del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Membre de GENA i de l’ACCA.

Isabel Puigdueta Lucas, Institut d'Estudis Catalans

Llicenciada en farmàcia. Màster en Nutrició. Exprofessora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Membre de GENA i de l’ACCA.

Descàrregues

Com citar

Arbonés Vilà, G., Roset Elias, M. A., & Puigdueta Lucas, I. (2021). Alimentació accessible i eficient per a les persones grans, a la residència o a casa. TECA: Tecnologia I Ciència Dels Aliments, 20, 13–21. Retrieved from https://revistes.iec.cat/index.php/TECA/article/view/149508

Número

Secció

Articles