Elwolde, John Francis, Facultat de Teologia de Catalunya