Un estudi de crítica textual de la Nova Vulgata de Siràcida 41. Part 2: Avaluació criticotextual

Autors/ores

  • John Francis Elwolde Facultat de Teologia de Catalunya

Paraules clau:

Siràcida, Eclesiàstic, Masada, Peixitta, Vulgata, Vetus Latina, Nova Vulgata

Resum

Aquesta part de l’estudi («part 2») examina i resumeix l’anàlisi detallada dels versets de Siràcida 41-42 presentada en la «part 1» per tal de mostrar a la pràctica: 1) en quina versió de la Vulgata es basa la Nova Vulgata; 2) fins a quin punt la Nova Vulgata ajusta la Vulgata a la versió dels LXX; 3) quan les fonts hebrees difereixen significativament dels LXX, fins a quin punt la Nova Vulgata ajusta la Vulgata a l’hebreu; 4) en quina mesura els resultats de 2 i 3 coincideixen amb la comesa respecte al Siràcida tal com s’especifica en les observacions introductòries de la mateixa Nova Vulgata i en els primers articles sobre aquesta matèria. Finalment, 5) s’ofereixen algunes observacions amb relació a les qüestions precedents i les maneres com aquesta inconsistència podria ser rectificada en una futura revisió.

Paraules clau: Siràcida, Eclesiàstic, Masada, Peixitta, Vulgata, Vetus Latina, Nova Vulgata

Descàrregues

Publicat

2018-06-02

Número

Secció

Articles