Notícies de jueus de l'aljama de Tarragona extretes de l'Arxiu Històric de Tarragona

Autors/ores

  • Josep-Xavier Muntané i Santiveri

Resum

Aquest article presenta un centenar de documents relatius a l’aljama de Tarragona, extrets d’unes sèries determinades de l’Arxiu Històric de Tarragona (llibres d’acords municipals, d’economia i hisenda i protocols notarials), alguns ja publicats i altres inèdits. Dels documents publicats s’indiquen les referències bibliogràfiques completes i la seva situació a l’AHT, i dels documents inèdits s’ofereix, juntament amb la situació a l’AHT, la seva transcripció sencera. La presentació que se’n fa és de natura cronològica i els documents comprenen un període de dos-cents cinquanta anys: de l’any 1246 a l’any 1496.

Descàrregues

Publicat

2012-02-21

Número

Secció

Articles