La predicació del cristianisme als jueus de Cervera (1339-1492)

Autors/ores

  • Josep Maria Llobet i Portella

Resum

Són nombrosos els documents que fan referència a les predicacions que diversos frares de diferents ordes i altres persones portaren a terme a Cervera durant l'edat mitjana. En general, aquestes predicacions anaven adreçades als oients cristians i tenien lloc durant la Quaresma o en festivitats importants. Amb tot, els destinataris d'algunes d'aquestes predicacions, no foren, però, els fidels cristians sinó els jueus que vivien a la població. Aquest treball presenta la transcripció de nou textos documentals que aporten informació sobre aquests predicadors, molts dels quals eren jueus conversos. Si tenim en compte l'escàs nombre de conversos que apareixen esmentats a la documentació cerverina no sembla pas que aquestes predicacions aconseguissin fruits abundants. És possible que les conversions d'alguns jueus al cristianisme fossin, en general, causades més per l'interès que poguessin tenir a estabilitzar llur situació econòmica o social que no pas als sermons dels predicadors, per molt eloqüents que aquests fossin.

Descàrregues

Publicat

2004-11-16

Número

Secció

Articles