Documents dels jueus de Cervera sobre casaments, dots, donacions i repudis (1351-1481)

Autors/ores

  • Josep M. Llobet Portella Universitat Nacional d’Educació a Distància

Paraules clau:

jueus, casaments, dots, donacions, repudis, Cervera, Catalunya, segle XIV segle XV

Resum

Són comentats i transcrits vint documents, que van des de l’any 1351 fins al 1481, referents a jueus de Cervera. Un dels documents conté uns capítols matrimonials, divuit aporten informació sobre dots i donacions, i un altre va ser originat per un repudi. Al final de l’article, s’inclou un índex amb els noms dels jueus esmentats als documents.

Paraules clau: jueus, casaments, dots, donacions, repudis, Cervera, Catalunya, segle xiv, segle xv

Descàrregues

Publicat

2013-03-08

Número

Secció

Articles