El heqdeix a Barcelona: assistència i caritat jueva als segles XIII-XIV

Autors/ores

  • Clara Jáuregui

Paraules clau:

Hospital, heqdeix, almoina, assistència, segle XIV.

Resum

La comunitat jueva de Barcelona comptava amb diverses institucions assistencials entre els segles XIII i XIV. La documentació notarial amaga les poques evidències que resten de l’almoina i l’hospital jueus, en les quals s’entreveu el paper actiu que tenia la comunitat per mantenir-los. L’anàlisi d’aquestes institucions permet també constatar l’aculturació de la comunitat i una evolució en la caritat jueva.

Paraules clau: hospital, heqdeix, almoina, assistència, segle XIV

Descàrregues

Publicat

2018-06-28

Número

Secció

Articles