Noms propis i altres mots catalans en el relat en hebreu de la disputa de Barcelona de 1263 entre fra Pol Cristià i rabí Mossé ben Nahman

Autors/ores

  • Pere Casanellas Corpus Biblicum Catalanicum

Paraules clau:

Catalan words, Catalan words in Hebrew texts, transcriptions, Catalan transcriptions in Hebrew texts, Catalan proper names, Barcelona disputation, Nahmanides, RaMBaN, Moses ben Nahman

Resum

La narració en hebreu de la disputa de Barcelona de 1263 entre el dominicà fra Pol Cristià i el jueu rabí Mossè ben Nahman ha estat editada a partir de manuscrits molt tardans, i els noms propis i altres mots catalans que s’hi transcriuen en lletres hebrees apareixen molt deformats en les edicions i alguns fins han desaparegut —substituïts per traduccions a altres llengües— del text editat (aquest és el cas del mot duc, substituït per la traducció hebrea נגיד naguid). A partir d’una nova edició del text hebreu de la disputa, basada especialment en els tres manuscrits més antics, del final del segle xiii i del segle xiv, recuperem, en algun cas conjecturalment, totes aquestes paraules catalanes, algunes de les quals presenten formes del català antic, no conservades en la llengua moderna, i en deduïm, entre altres coses, que el text hebreu de la disputa va ser escrit en hebreu o traduït del català per un jueu català del segle xiii, que no hi ha cap raó per a pensar que no fos el mateix Nahmànides. Dediquem especial atenció a analitzar les formes antigues de les paraules catalanes (com Pol en lloc de Pau, Cervellon en lloc de Cervelló, clostres en lloc de claustres, frare en lloc de fra).

Biografia de l'autor/a

Pere Casanellas, Corpus Biblicum Catalanicum

Director del Corpus Biblicum Catalanicum

 

Descàrregues

Publicat

2015-06-24

Número

Secció

Articles