62, 2011 : Organismes model en biologia / Montserrat Corominas i Marc Valls editors