El peix zebra com a sistema model per a l'estudi de les malalties humanes

Autors/ores

  • Andrea Durán
  • Hernán López-Schier

Resum

El potencial dels estudis de malalties humanes en organismes model ha crescut substancialment durant els últims anys. L'herència evolutiva compartida entre els vertebrats permet l'ús d'organismes genèticament modificables per modelitzar malalties humanes de difícil estudi in vitro, i també faciliten l'estudi de malalties multifactorials complexes que en humans es presenten amb diferències d'expressivitat i penetrància, cosa que en dificulta la caracterització. Estudis en diversos organismes model han demostrat que diversos gens el producte dels quals permet el desenvolupament i assemblatge de teixits i òrgans també estan involucrats en malalties hereditàries i congènites comunes. Els desenvolupaments tecnològics aconseguits durant els darrers anys també ens permeten modelitzar malalties rares en organismes model. En aquest article intentarem demostrar que el peix zebra és un sistema que presenta qualitats que el fan ideal per a aquests estudis. En particular, presentarem com a exemple algunes malalties neurodegeneratives i la pèrdua d'audició i equilibri. Finalment, també discutirem la utilitat del peix zebra per a estudis de regeneració de cèl·lules sensorials.

Descàrregues

Publicat

2012-01-19