Sobre la revista

Objectius i temàtica

Treballs de la Societat Catalana de Biologia és la publicació principal i més antiga de la Societat, atès que es publica des de l’any 1913, amb els parèntesis de les dues dictadures.

Es tracta d’una revista de periodicitat anual, que originalment publicava articles de recerca corresponents a les diverses sessions científiques de la SCB.

Des de la dècada dels noranta del segle XX, les jornades i congressos organitzats per la SCB solen editar les seves publicacions pròpies, i la revista Treballs ha canviat de format i des de llavors consisteix en volums monogràfics sobre temes científics d’actualitat, amb articles de revisió i alta divulgació.