Equip Editorial

Cap editorial

Jordi Barquinero, VHIR - Vall d'Hebron Institut de Recerca

Comitè de Publicacions

Rafael Abós-Herràndiz, vocal, Institut Català de Salut (ICS)
Jordi Barquinero, VHIR - Vall d'Hebron Institut de Recerca
Josep Maria Espelta, Vocal, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
María Montserrat Sala, Institut de Ciències del Mar (ICM) - CSIC

Redacció editorial

Jordi Barquinero, VHIR - Vall d'Hebron Institut de Recerca

Correcció d'originals

Servei Editorial, Institut d'Estudis Catalans (IEC)