Escherichia coli, un petit gran organisme

Autors/ores

  • Carlos Balsalobre

Resum

Els processos essencials que tenen lloc dins les cèl·lules, tant fisiològics com genètics o bioquímics, estan altament conservats entre tots els éssers vius. Els bacteris són microorganismes d'estructura cel·lular senzilla en comparació de les cèl·lules dels organismes superiors. A més, molts bacteris es divideixen molt ràpidament, són fàcilment manipulables i es poden fer créixer en una àmplia varietat de medis de cultiu. Tot això ha fet que els bacteris s'hagin fet servir molt extensament com a model biològic per respondre qüestions sobre processos bàsics de la biologia que són comuns a tots els éssers vius. Per exemple, l'estat actual del coneixement biològic, el desenvolupament de la biologia molecular i moltes de les aplicacions biotecnològiques derivades són resultat, en gran mesura, de l'estudi en bacteriologia. Entre tots els bacteris utilitzats en laboratoris de recerca Escherichia coli ha estat, sens dubte, el més utilitzat, i ha donat lloc a molts dels coneixements de què disposem avui dia sobre el funcionament, l'estructura i l'evolució dels éssers vius. En aquest capítol fem una visió sobre l'ús passat, present i futur com a model biològic dels bacteris en general i d'E. coli en particular.

Descàrregues

Publicat

2012-01-17